DET ER VIGTIGT FOR OS AT BESKYTTE DERES DATA

Databeskyttelseserklæring

Almindeligt
Benyttelse af vores Website er som regel mulig uden angivelse af personlige data. For så vidt der på vores side er brugt personlige oplysninger (f.eks. navn, adresse eller e-mail-adresse), sker det så vidt muligt på frivillig basis. Disse data bliver ikke uden Deres udtrykkelige indforståelse givet videre til tredjemand. Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) kan have huller i sikkerheden. En fuldstændig sikkerhed for uvedkommende indgriben er ikke mulig.

Benyttelse af indenfor rammen for impressumspligter offentliggjorte kontaktdata til overførsel af ikke udtrykkeligt anfordrede reklamer og informationsmaterialer er ikke tilladt for tredjemand. Disse siders udbydere forbeholder sig udtrykkeligt ret til juridiske tiltag i tilfælde af uønsket fremsendelse af reklameinformation, f.eks. spam-mails.

Kontaktformular
Med kontaktformularen på vores Website kan De foretage forespørgsler. Deres data vil pr. e-mail blive videresendt til os over vores provider og umiddelbart efter besvarelsen blive slettet, hvis der ikke eksisterer lovmæssig opbevaringspligt. De bliver ikke brugt til andre formål eller videresendt til tredjemand.
Google Analytics
Denne Website benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics anvender såkaldte ”Cookies”, tekstdata, der bliver gemt på Deres computer, og som muliggør en analyse af Deres benyttelse af denne Website. De med en cookie frembragte informationer over Deres brug af denne Website bliver som regel overført til en server fra Google i USA og lagret der.

Men i tilfælde af en aktivering af IP-anonymisering på denne Website bliver Deres IP-adresse af Google indenfor Europæiske Unions medlemsstater eller andre europæiske kontraktstater af denne aftale forinden afkortet. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen af Google givet videre til en server i USA og der kortet af. På opfordring af denne Website-udbyder vil Google bruge informationerne til at vurdere Deres brug af denne Website, for at sammensætte rapporter om Website-aktiviteterne og for at tilvejebringe yderligere med Websitebrugere og internetbrugere forbundne tjenesteydelser overfor Websiteudbyderen. Den fra Deres browser inden for rammen af Google Analytics overførte IP-adresse vil ikke af Google blive sammenkørt med andre data. Ved hjælp af en passende indstilling af Deres browser-software kan De forhindre lagring af disse Cookies; men vi gør dog opmærksom på, at De her i givet fald ikke vil kunne benytte samtlige denne Websites funktioner i fuldt omfang. Derudover kan De fjerne de gennem Cookien frembragte og ved Deres brug af Website fremkomne data (inkl. Deres IP-adresse) til Google samt forarbejdningen af disse data gennem Google, idet De downloader og installerer det under følgende Link disponible Browser-Plugin
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Yderligere informationer om brugerbetingelser og databeskyttelse finder De på https://www.google.com/analytics/terms/de.html hhv.
https://www.google.de/intl/de/policies/ . På denne Website blev Google Analytics udvidet med koden ”ga(´set`, ,ananymizeIp`, true)”, for at garantere en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-Masking)

Google Analytics bruger data fra AdWords og Double-Click-Cookie til statistiske formål. Skulle De ikke ønske dette, kan De deaktivere det over display-manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb/)

Kildeangivelse: Datenschutzerklärung Google Analytics – datenschutzbeauftragter-info.de